Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Nasz Słoneczny Dom

Przygotowała
Mgr Ewa Drelewska
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Słoneczny Dom”
w Radomiu

Wykaz kierowników i dyrektorów zarządzających Domem Dziecka

przez ostatnie sto lat funkcjonowania placówki:

 

 • Sabina Rudnicka okres wojenny
 • Maria Zdanowicz 1944-1947
 • Maria Smażyńska 1950-1954
 • Szczepan Giszterowicz 1954-1967
 • Anna Majcherska 1967-1987
 • Edward Sputowski 1987-1990
 • Marianna Bagińska 1990-1991
 • Barbara Pluta 1991-1992
 • Krystyna Sekuła 1992-2003
 • Ewa Drelewska 2003 – do chwili obecnej

W chwili obecnej w placówce na stanowiskach pedagogicznych, w dwóch budynkach przy ulicy Dzierzkowskiej i ulicy Wydmowej w Radomiu, zatrudnieni są:

 • mgr Paweł Krąpiec
 • mgr Ewa Kowalska
 • mgr Elżbieta Pachocka
 • mgr Elżbieta Majewska
 • mgr Katarzyna Buba
 • mgr Bogdan Franus
 • mgr Beata Alberska
 • mgr Barbara Lisek
 • mgr Małgorzata Czerwonka
 • mgr Paweł Owczarek
 • mgr Stanisław Wiszniowski
 • mgr Izabela Stompór

oraz specjaliści:

 • psycholog mgr Małgorzata Kopycka
 • pedagog mgr Romualda Jabłonka