Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Współpraca z Wolontariuszami i p. Elizą Klamut

Nasza przygoda od ponad 15 lat z Wolontariuszami z PSP nr30 i p. Elizą Klamut. Razem spędzamy czas podczas Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Jest zawsze ekstra zabawa, nowe atrakcje, nowi koledzy, współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Prezenty, zwiedzanie i dobre słowoJ  W 2018r.  zwiedzaliśmy zwierzyniec w Bałtowie, cały świat w Krajnie, bawiliśmy w naszym domu jak i w szkole.